Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn

1. Các kiến thức cần nhớ

Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

+) Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $BC = a,AC = b,AB = c.$ Ta có:

$b = a.\sin B = a.\cos C$; $c = a.\sin C = a.\cos B;$

$b = c.\tan B = c.\cot C$; $c = b.\tan C = b.\cot B.$

+) Trong một tam giác vuông

Cạnh góc vuông = (Cạnh huyền) $ \times $ ( sin góc đối)

= (Cạnh huyền) $ \times $ ( côsin góc kề)

Cạnh góc vuông = (Cạnh góc vuông) $ \times $ (tang góc đối)

 = (Cạnh góc vuông) $ \times $ (cotang góc kề)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Toán ứng dụng thực tế

Phương pháp:

Sử dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông để giải quyết bài toán thực tế.

+) Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $BC = a,AC = b,AB = c.$ Ta có :

$b = a.\sin B = a.\cos C$; $c = a.\sin C = a.\cos B$;

$b = c.\tan B = c.\cot C$; $c = b.\tan C = b.\cot B$.                                 

+) Trong một tam giác vuông

Cạnh góc vuông = (Cạnh huyền) $ \times $ ( sin góc đối)

= (Cạnh huyền) $ \times $ ( côsin góc kề)

Cạnh góc vuông = (Cạnh góc vuông) $ \times $ (tang góc đối)

 = (Cạnh góc vuông) $ \times $ (cotang góc kề)

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng linh hoạt các hệ thức lượng, các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông để tính toán.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 9