Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

10 + 2x = 4^5:4^3             

10 + 2x = 4^5:4^3             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,10 + 2x = {4^5}:{4^3})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},10 + 2x = {4^5}:{4^3},,,,,10 + 2x = 16,,,,,,,,,,,,,,2x = 6,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 3end{array})

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn