Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 112.x^2 = 113

 112.x^2 = 113

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,frac{1}{{12}}.{x^2} = 1frac{1}{3})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,frac{1}{{12}}.{x^2} = 1frac{1}{3},frac{1}{{12}}.{x^2} = frac{4}{3}{x^2} = frac{4}{3}:frac{1}{{12}}{x^2} = 16 Rightarrow ,left[ begin{array}{l}x = 4x =  - 4end{array} right.end{array})

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn