Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 (2.0 điểm)

<strong> (2.0 điểm)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 (2.0 điểm)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn