Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho đường tròn (O; 25 cm) và dây AB = 40 cm. Khi đó khoảng c

Cho đường tròn (O; 25 cm) và dây AB = 40 cm. Khi đó khoảng c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đường tròn (O; 25 cm) và dây AB = 40 cm. Khi đó khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là OH.

Ta có H là trung điểm của AB

=> AH = AB/2 = 20 cm

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông AHO vuông tại H ta được

==> OH =15 cm

Ý kiến của bạn