Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O (hình 2),

<strong>Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O (hình 2),

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O (hình 2), biết sđ cung AmB = 600, sđ cung AnC = 1400 . Số đo của widehat{BAC} bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có: sđ góc ABC = 1/2 sđ cung AnC = 700

sđ góc ACB = 1/2 sđ cung AmB  = 300

Trong tam giác ABC ta có

=> = 800

Ý kiến của bạn