Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải phương trình: 

Giải phương trình: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình: sqrt{2x+7}-sqrt{-3x-5} = 1


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ĐKXĐ:   x  

Ta có:   = 1   = 1+ 

2x+7 = 1+  -3x-5 = 

  

 

 

   x= 

Ý kiến của bạn