Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

2( x + 1 ) + 3( x - 4 )                 

2( x + 1 ) + 3( x - 4 )                 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2left( {x + 1} right) + 3left( {x - 4} right))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,2left( {x + 1} right) + 3left( {x - 4} right) = 0 Leftrightarrow 2x + 2 + 3x - 12 = 0,, Leftrightarrow 5x - 10 = 0,, Leftrightarrow x = 10:5, Leftrightarrow x = 2,,end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn