Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

4 1

4 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1) CH2 = C(CH3)COOC2H5.                                        

(2) CH2 = C(CH3)COOCH3.

(3) . CH2 = C(CH3)OOCC2H5.                                     

(4) . CH3COOC(CH3) = CH2.          

(5) CH2 = C(CH3)COOCH2C2H5.

Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với E:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn