Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

4 kim loại K ; Al ; Fe ; Cu được ấn định không theo thứ tự X

4 kim loại K ; Al ; Fe ; Cu được ấn định không theo thứ tự X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

4 kim loại K ; Al ; Fe ; Cu được ấn định không theo thứ tự X ; Y ; Z và T. Biết rằng X và Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. X đẩy được kim loại  T ra khỏi dung dịch muối và Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội. Các kim loại X,Y,Z,T theo thứ tự là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dựa vào đáp án ta thấy :

X đẩy được kim loại ra khỏi dung dịch muối  => X là Al , không thể là K

Z không tác dụng với H2SO4 đặc nguội ngoài Al chỉ có thể là Fe

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn