Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mệnh đề chứa biến P(x): “x =  x4”. Xác định t

Cho mệnh đề chứa biến P(x): “x =  x4”. Xác định t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mệnh đề chứa biến P(x): “x =  x4”. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

a)      P(0)                              b) P(1)                      c) P(2)

d)P(-1)                                   e) exists xepsilon Z,P(x)                  f) .forall xepsilon Z,P(x)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a)      P(0) = “0 = 04” là mệnh đề đúng.

b)      P(1) = “1 = 14” là mệnh đề đúng.

c)      P(2) = “2 = 24” là mệnh đề sai.

d)     P(-1) = “-1 = (-1)4” là mệnh đề sai.

e)    () = ""  là mệnh đề đúng (chẳng hạn với x = 1).

f)      () = " là mệnh đề sai (chẳng hạn với x = 2).

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn