Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét hai mệnh đề sau: P: “120 chia hết cho 6 và chia hết cho

Xét hai mệnh đề sau: P: “120 chia hết cho 6 và chia hết cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét hai mệnh đề sau: P: “120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8”

                                                Q: “120 chia hết cho 6.8”

a)      Phát biểu mệnh đề P => Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

b)      Phát biểu mệnh đề P Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a)      (P => Q): “Nếu 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 thì 120 chia hết cho 6.8”

Ta thấy: P là mệnh đề đúng và Q là mệnh đề sai. Vậy (P => Q) sai.

b)      (P Q): “120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 khi và chỉ khi 120 chia hết cho 6.8”

Ta thấy: P là mệnh đề đúng và Q là mệnh đề sai. Vậy (P  Q) sai.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn