Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ?

ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bậc của ancol : bậc của C gắn với OH

Bậc của amin : Số nhóm hidrocacbon gắn với N

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn