Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cá thể có kiểu gen nào dưới đây không tạo được giao tử ab?

Cá thể có kiểu gen nào dưới đây không tạo được giao tử ab?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cá thể có kiểu gen nào dưới đây không tạo được giao tử ab?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiểu gen (frac{{AB}}{{aB}}) không thể tạo ra giao tử ab

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn