Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể lệch bội là thể có:

Thể lệch bội là thể có:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể lệch bội là thể có:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thể lệch bội là thể có số lượng NST ở một hoặc một số cặp trong tế bào tăng lên hoặc giảm đi

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn