Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các chất sau: không khí ở 00C; không khí ở 250C; nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Các chất sau: không khí ở 00C; không khí ở 250C; nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các chất sau: không khí ở 00C; không khí ở 250C; nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sóng âm truyền trong sắt nhanh nhất vì sắt có mật độ phân tử lớn nhất.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn