Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các phản ứng có tốc độ phản ứng thuận tăng khi tăng áp suất

Các phản ứng có tốc độ phản ứng thuận tăng khi tăng áp suất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các phản ứng có tốc độ phản ứng thuận tăng khi tăng áp suất chung của hệ là:        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận => vt tăng

b) Cân bằng không chuyển dịch => vt và vn tăng như nhau

c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch => vt giảm

d) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch => vt giảm

e) Cân bằng không chuyển dịch => vt và vn tăng như nhau

f) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận => vt tăng

g) Cân bằng không chuyển dịch => vt và vn tăng như nhau

h) Cân bằng không chuyển dịch => vt và vn tăng như nhau

Các phản ứng có vt tăng là: a, f

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn