Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết mệnh đề

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết mệnh đề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết mệnh đề phủ định đúng hay sai?

A = “Mọi số thực đều là số nguyên”

B = “Tồn tại một số góc α sao cho sinα > 1”

C = “Mọi tam giác đều luôn là tam giác cân”.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+)  = “ Tồn tại ít nhất một số thực không phải là số nguyên”. Ta có   là mệnh đề đúng.

+)  = “ Mọi góc α ta luôn có sin α ≤ 1”. Ta có   là mệnh đề đúng.

+)  = “ Tồn tại một tam giác đều không phải là tam giác cân”. Ta có   là mệnh đề sai.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn