Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một bình kín dung tích V lít không đổi có chứa 1,3a mo

Trong một bình kín dung tích V lít không đổi có chứa 1,3a mo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một bình kín dung tích V lít không đổi có chứa 1,3a mol O2 và 2,5a mol SO2 ở 100oC, 2 atm (có mặt xúc tác V2O5), nung nóng bình một thời gian sau đó làm nguội tới 100oC, áp suất trong bình lúc đó là p; hiệu suất phản ứng tương ứng là h. Mối liên hệ giữa p và h được biểu thị bằng biểu thức


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hỗn hợp đầu có : V = nhh đầu RT/pđ

           2SO2         +        O2         →   2SO3

Bđ       2,5a                   1,3a

Pứ        2,5ah                 1,25ah           2,5ah

Sau      2,5a(1-h)      a(1,3 – 1,25h)      2,5ah

Sau phản ứng : nhh sau = 3,8a – 1,25ah

=> p = nhh sau.RT/V = nhh sau.pđ/nđ => (p = {text{2}}{text{.}}left( {{text{1 - }}frac{{{text{1,25h}}}}{{{text{3,8}}}}} right))

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn