Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Saccarozơ được tạo thành từ glucozo và frutozo => chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn