Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Với các chất có M gần bằng nhau thì chất nào có liên kết hidro với nước mạnh nhất sẽ có tos cao nhất và ngược lại=> C2H6 không có khả năng tạo liên kết H với H2O

=> t0s thấp nhất

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn