Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất không có tính chất lưỡng tính là  

Chất không có tính chất lưỡng tính là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất không có tính chất lưỡng tính là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AlCl3 không thể phản ứng được với cả axit lẫn bazo

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn