Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chất có liên kết hidro sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn