Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng đượ

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng được với   HCl?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A.   C2H5OH không tác dụng được với NaOH và HCl.

B.   C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

C.   H2NCH2COOH + HCl  → ClH3NCH2COOH

       H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

D.  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn