Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là            

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxit tác dụng được với dd axit là oxit bazo hoặc oxit lưỡng tính

Đáp án C

Ý kiến của bạn