Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:          

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

 

            


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxit bazo (Na2O, K2O, CaO, BaO) khi tác dụng với nước thu được dung dịch bazo

Đáp án B

Ý kiến của bạn