Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:    

Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

SO3 là oxit axit

=> tác dụng với nước cho sản phẩm là axit và tác dụng với bazo cho sản phẩm là muối

Đáp án C

Ý kiến của bạn