Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,6

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi x là hóa trị của P

=> Công thức oxit của P với O là P2Ox 

(begin{gathered}
% P = frac{{2{M_P}}}{{{M_{{P_2}{O_x}}}}}.100% = frac{{2.31}}{{(2.31 + 16.x)}}.100% = 43,66% hfill \
= > 6200 = 43,66(62 + 16x) hfill \
= > 62 + 16x = 142 hfill \
= > x = 5 hfill \
end{gathered} )

Vậy công thức của oxit là P2O5

Đáp án B

Ý kiến của bạn