Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác d

  Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2sinh ra kết tủa.Chất X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn