Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia 7,22g hổn hợp X (gồm Fe và kim loại M có hóa trị không

Chia 7,22g hổn hợp X (gồm Fe và kim loại M có hóa trị không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chia 7,22g hổn hợp X (gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:

 - Phần I : Tác dụng với dd HCl dư cho ra 2,128 lit H2 (đkc)

 - Phần II: Tác dụng với dd HNO3 loãng dư cho ra 1,792 lit NO (sản phẩm khử duy nhất, ở ĐKC).

   Kim loại M và % m kim loại M trong hh X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phần 1 : Fe -> Fe2+

Phần 2 : Fe -> Fe3+

Chỉ có Fe là thay đổi số oxi hóa trong muối ở 2 phần

=> ne 2 – ne 1 = nFe = 3nNO – 2nH2 = 3.0,08 – 2.0,095 = 0,05 mol

Trong 7,22g X có nFe = 0,1 mol => mM = 7,22 – 0,1.56 = 1,62g

=> %mM(X) = 22,44%

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn