Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là

Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn