Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 01 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thí nghiệm khác cho

Cho 01 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thí nghiệm khác cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thí nghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 37,65 gam muối khan. Vậy X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tỉ lệ mol X: HCl = 1:1 => 1 chức amin. Tăng giảm KL => mol X = 0,3 => D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn