Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 01 mol một anđehit đơn chức mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch chứa AgNO3 1M trong N

Cho 01 mol một anđehit đơn chức mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch chứa AgNO3 1M trong N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol một anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch chứa AgNO3 1M trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 43,6 g kết tủa. Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Do X phản ứng với AgNO3 / NH3 tỉ lệ 1:3

=> X không thể chỉ chứa nhóm CHO hoặc liên kết C C đầu mạch (vì tối đa chỉ coa 2 đầu mạch => tối đa phản ứng tỉ lệ 1:2)

=> X gồm 1 nhóm CHO và 1 đầu có C C

=> X có dạng HC C-R-CHO => sau phản ứng trở thành AgC C-R-COONH4

=> Kết tủa sau phản ứng gồm 0,2 mol Ag và 0,1 mol AgC C-R-COONH4

=> M AgC C-R-COONH4 = (43,6 – 108.0,2)/0,1 = 220 = R + 194

=> R = 26 (C2H2)

=>X là C5H4O (HC C- C2H2-CHO)

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn