Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 14,8 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu vào dung dịch H

Cho 14,8 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu vào dung dịch H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 14,8 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Kết thúc phản ứng thu được 6,4 gam chất rắn không tan và V lít khí H2 (đo ở đktc). Giá trị V là

 

 

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

m Cu = 6,4 => m Fe = 8,4 gam

=> n Fe = n H2 = 0,15 mol

=> V H2 = 0,15. 22,4 = 3,36 lít

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn