Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 22 gam anđehit đơn chức Y tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 108 gam Ag. Xác định CTCT

Cho 22 gam anđehit đơn chức Y tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 108 gam Ag. Xác định CTCT

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,2 gam anđehit đơn chức Y tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 10,8 gam Ag. Xác định CTCT của Y ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số mol bạc là 0,1.

TH1 anđehit là HCHO không thỏa mãn

TH2 anđehit đã cho không phải là HCHO thì số mol anđehit là 0,05 => M = 44

=> ý C

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn