Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 3 thí nghiệm sau : (1) Cho từ từ dung dịch AgNO3</

Cho 3 thí nghiệm sau : (1) Cho từ từ dung dịch AgNO3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3 thí nghiệm sau :

(1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Fe(NO3)3

(2) Cho bột sắt từ từ đế dư vào dung dịch FeCl3

(3) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch FeCl3

Trong mỗi thí nghiệm , số mol ion Fe3+ biến đổi tương ứng với đồ thị nào sau đây :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Ag+ + Fe2+ -> Fe3+ + Ag

(2) Fe + 2Fe3+ -> 3Fe2+

(3) không có phản ứng liên quán đến Fe3+

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn