Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 39 gam kali vào 1018 gam nước thu được dung dịch KOH có nồng độ % là bao nhiêu ?

Cho 39 gam kali vào 1018 gam nước thu được dung dịch KOH có nồng độ % là bao nhiêu ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được dung dịch KOH có nồng độ % là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nK = 0,1 mol 

K + H2O →KOH  + 0,5 H2

0,1                0,1         0,05

=> mdd sau = mK  + mH2O - mH2 = 3,9 + 101,8 - 0,05.2=105,6 g

mKOH = 5,6 gam

=> C%KOH =  (frac{{5,6}}{{105,6}}.100%  = 5,3% )

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn