Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 6,675 gam một amino axit  X (phân tử có 1  nhóm  –NH<sub

Cho 6,675 gam một amino axit  X (phân tử có 1  nhóm  –NH<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,675 gam một amino axit  X (phân tử có 1  nhóm  –NH2  và 1 nhóm –COOH) tác dụng  vừa hết với dung dịch NaOH thu được 8,633 gam muối. Phân tử khối của X   bằng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo tăng giảm khối lượng : n X = [8,633 – 6,675] : [40 - 18] = 0,089 mol => M X = 6,675 : 0,089 = 75

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn