Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 74 gam este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứ

Cho 74 gam este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 7,4 gam este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,8 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

NaOH = 0,1. 1 = 0,1 (mol)

PTHH: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

                 0,1        ← 0,1   →       0,1                   (mol)

MRCOONa  = 6,8 : 0,1 = 68 (g/mol)

=> R + 44 + 23 = 68

=> R = 1 (H)

=> Công thức của muối là: HCOONa

MRCOOR’  = 7,4 : 0,1 = 74 (g/mol)

=> R + 44 + R’ = 74

=> 1 + 44 + R’= 74

=> R’ = 29 (C2H5-)

Vậy công thức của este X là: HCOOC2H5

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn