Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al và Al2O3</sub

Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al và Al2O3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al và Al2O3 (có tỷ lệ mol là 2,3 : 1) tan hoàn toàn trong dung dịch B chứa H2SO4 và NaNO3 thu được dung dịch C chỉ chứa 3 muối và m gam hỗn hợp khí D (trong đó D có 0,2 mol khí H2). Cho BaCl2 dư vào C thấy có 838,8 gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác cho 23 gam Na vào dung dịch C sau khi các phản ứng xảy ra thì thấy khối lượng dung dịch giảm 3,1 gam và dung dịch thu được không chứa muối amoni. Giá trị m gần nhất với:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nAl = 1,15mol; nAl2O3 = 0,5mol

Trong C chứa 3 muối Na+ (a mol); NH4+ (b mol); Al3+ (2,15 mol) và SO42- = nBaSO4 = 3,6 mol

=> a + b + 2,15 . 3 = 3,6 . 2

Khi cho 1 mol Na vào C (tức 1 mol NaOH  và 0,5 mol H2) thì thu được dd không chứa muối amoni => Muối amoni được ưu tiên phản ứng trước muối nhôm, phần thoát ra bao gồm NH3 (b mol); H2 (0,5 mol) và Al(OH)3 (x mol)

=> nOH- = b + 3x = 1 và m giảm = 23 – (17b + 0,5 . 2 + 78x) = -3,1

=> b = 0,1 và x = 0,3

=> a = 0,65

=> nH2SO4 = 3,6 mol; nNaNO3 = 0,65 mol

Do nH2 = 0,2 mol do đó nH2O = (3.6 . 2 – 0,2 . 2 – 4b)/2  = 3,2 mol (bảo toàn H)

m= mA + mB – m muối – mH2O = 12,1g

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn