Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 975 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 28 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm là

Cho 975 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 28 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 9,75 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 2,8 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

R + H2O → ROH  + 0,5H2

0,25       ←               0,125

MR = 9,75 : 0,25 = 39 (K)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn