Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất: CH3COOCH3 ClNH3CH2COOH HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5; HCOOH. Số chất tác dụng với NaOH trong

Cho các chất: CH3COOCH3 ClNH3CH2COOH HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5; HCOOH. Số chất tác dụng với NaOH trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: CH3COOCH3, ClNH3CH2COOH, HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5; HCOOH. Số chất tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các chất tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ 1:2 là

ClNH3CH2COOH, CH3COOC6H5 => Có 2 chất

ClNH3CH2COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + H2O

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C5H5ONa + H2O

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn