Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau về cấu hình electron: (1) Các electro

Cho các nhận định sau về cấu hình electron: (1) Các electro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau về cấu hình electron:

(1) Các electron được điền từ phân lớp có mức năng lượng cao tới phân lớp có mức năng lượng thấp.

(2) Các electron tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là 1 và 3.

(3) Các electron được sắp xếp vào các obitan sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

(4) Các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Số nhận định chính xác là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Sai. Phải điền từ phân lớp có mức năng lượng thấp đến cao.

(2) Sai. Số e tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là 2 và 6.

(3) Đúng.

(4) Sai. Các e trong cùng một obitan có thể quay theo chiều ngược nhau

Vậy có 1 nhận định đúng.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn