Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 8,36g oleum  vào nước được dung dịch Y, để trung hòa

Hòa tan 8,36g oleum  vào nước được dung dịch Y, để trung hòa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 8,36g oleum  vào nước được dung dịch Y, để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của oleum:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi công thức phân tử của oleum là: H2SO4.nSO3 

H2SO4.nSO3 +  nH2O → (n+1) H2SO4    (1)

                        0,1/(n+1)       ← 0,1   

 Dung dịch Y là dung dịch H2SO4

H2SO4  + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O   (2)

0,1 mol  ← 0,2 mol

H2SO4.nSO3 = 98 + 80n =  [8,36 . (n+1)] : 0,1

→ n = 4 → CTPT của  oleum: H2SO4.4SO3

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn