Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau: 1. H2(k) + I2(r)

Cho các phản ứng sau: 1. H2(k) + I2(r)</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

1. H2(k) + I2(r)        rightleftharpoons          2 HI(k)  ,                DeltaH >0            

2. 2NO(k) + O2(k)       rightleftharpoons     2 NO2 (k) ,             DeltaH <0

3. CO(k) + Cl2(k)    rightleftharpoons       COCl2(k) ,            Delta

4. CaCOrightleftharpoons3(r)                    CaO(r) + CO2(k) ,DeltaH >0

Khi giảm nhiệt độ hoặc tăng áp suất các cân bằng nào trên đây đều chuyển dịch theo chiều thuận ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt (H < 0)

Tăng áp suất cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn