Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau: (1) NaOH + HCl -> NaCl + H2</sub

Cho các phản ứng sau: (1) NaOH + HCl -> NaCl + H2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl -> NaCl + H2O.

(2) K2CO3 + HCl -> KCl + CO2 + H2O.

(3) MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O.

(4) KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

(5) Fe + HCl -> FeCl2 + H2.

(6) HCl + CuO -> CuCl2 + H2O.

Số phản ứng HCl chỉ thể hiện tính oxi hoá là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng HCl chỉ thể hiện tính oxi hoá là:

(5) Fe + HCl → FeCl2 + H2.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn