Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau: a)      Tất cả cá

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau: a)      Tất cả cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

a)      Tất cả các chất khí đều không dẫn điện.

b)      Nhà toán học Cô – si (Cauchy) là người Ý.

c)      9081 là số chính phương.

d)     Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới là giải Nobel.

e)      Có vô số số nguyên tố.

f)       Một năm có tối đa 52 ngày chủ nhật.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a)      Tồn tại một số chất khí có dẫn điện.

b)      Nhà toán học Cauchy không phải là người Ý.

c)      9801 không phải là số chính phương.

d)     Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới không phải là giải Nobel.

e)      Không phải có vô số số nguyên tố.

f)       Một năm không phải có tối đa 52 ngày chủ nhật.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn