Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau ( trong dung dịch): (1) Cl2

Cho các phản ứng sau ( trong dung dịch): (1) Cl2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau ( trong dung dịch):

(1) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2                        (5) F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

(2) Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2                             (6) HF + AgNO3 → AgF + HNO3

(3) Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2                            (7) HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

(4)  Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl      (8) PBr3 + 3H2O → H3PO3  + 10HCl

Số phương trình hóa học viết đúng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) ; (2) ; (4) ; (7) ; (8)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn