Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: 1. Có hai đồng phân amino axit ứng v

Cho các phát biểu sau: 1. Có hai đồng phân amino axit ứng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

1. Có hai đồng phân amino axit ứng với công thức phân tử C3H7O2N.

2. Tristearin tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường và có khả năng làm mất màu nước brom.

3. Phenyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được CH3COONa và C6H5OH.

4. Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.

5. Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức thu được số mol H2O bằng số mol khí CO2.

6. HCOOH, HCHO, HCOONa, HCOOCH3 đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3.

Số phát biểu đúng

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) và (6)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn