Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả n

Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4  (loãng) làm xúc tác; 

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.

Phát biểu đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(2) Sai. Vì Cả saccarozo và tinh bột đều bị thủy phân trong môi trường axit

(4) Sai. Xenlulozo thuộc loại polisaccarit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn